آموزش ویدئویی گروه مخاطبین:

آموزش متنی و تصویری:

گروه بندی مخاطبین میتوان گفت یکی از مهم ترین قسمتها درهنگام ثبت مخاطب جدید است، پیشنهاد می‌شود برای مخاطب، گروه مشخص کنید.  
شما برای دسترسی بهتر، می‌توانید تعدادی از مخاطبین خود را در گروهی دلخواه قراردهید.

این گروه بندی دو امکان دارد:

اول: می توانید بوسیله آن مخاطبین را دسته بندی کنید و بر اساس دسته بندی، آنها را از هم متمایز نمایید.

دوم:بر اساس این دسته بندی می توانید در زمان تعریف عضو جدید سطح دسترسی اعضا را به پرونده مخاطبین محدود نمایید. مثلا اگر عضو جدید دارید, او به مخاطبین طلایی و اطلاعات آن ها دسترسی پیدا نکند.
برای آسانی کار می‌توانید پس از گروه‌بندی, مخاطبین را به گروه اضافه کنید.
همچنین مشخص کنید که به طور پیش فرض وقتی یک مخاطب ثبت می شود در چه گروه یا گروه هایی قرار گیرد.

پس برای ایجاد گروه باید مراحل زیر را دنبال کنید:

در قسمت تنظیمات گروه مخاطبین را انتخاب کنید. در اینجا گروه های پیش فرض نمایش داده می شودکه با کلیک بر روی آیتم کنار هر گروه ، مخاطبینی که در آن گروه هستند را  میتوانید مشاهده کنید.

8888

با کلیک بر روی ایجاد گروه و انتخاب گروه اصلی در قسمت سرشاخه و انتخاب عنوان برای اسم گروه می توانید گروه جدید ایجاد کنید و همچنین با انتخاب یکی از گروه های قبلی در قسمت سرشاخه و وارد کردن عنوان جدید کی توانید زیر گروهی برای گروه قبلی ایجاد کنیدو انتخاب کنید این گروه در چه پیشوندهایی نمایش داده شود.

9999
خانه درباره ماتماس