آموزش ویدئویی مدیریت آیتم ها:

آموزش متنی وتصویری:

در قسمت مدیریت آیتم ها شما میتوانید اطلاعات کامل تری از مخاطب خود را ثبت کنید، به این منظور دربخش تنظیمات، قسمت مدیریت آیتم ها، شما میتوانید قالب عنوان و شرح وظیفه را با انتخاب ایجاد به صورت زیر ایجاد کنید:

11
22

و برای ایجاد شرح وظیفه ابتدا قالب شرح وظیفه را ایجاد کرده و میتوانید قالب های ایجاد شده را مشاهده کنید.

333
55

در قسمت مقادیر سفارشی و اختصاصی شما میتوانید اطلاعات کامل تری از مخاطب خود را درج کنید.

3333
888
222

در این بخش شما با انتخاب قسمت پیشوند مخاطبین میتوانید برای مخاطبین حقیقی و حقوقی خود پیشوند لحاظ کنید.

555
خانه درباره ماتماس