آموزش ویدئویی ثبت مخاطب جدید:

آموزش متنی و تصویری:

با زدن دکمه ثبت مخاطب جدید، می‌توانید یک مخاطب جدید ایجاد کنید و برای مخاطب، مشخصات متعدد ثبت کنید.
برای این کارمراحل زیر را دنبال کنید:

پیشوند مخاطبین

در اولین مرحاه باید نوع مخاطب را که به دو صورت مخاطبین حقوقی یا حقیقی هستندمشخص کنید.

هنگام ایجاد مخاطب( حقیقی یا حقوقی)، به پیشوندی برای خطاب کردن شخص یا شرکت وهمچنین دسترستی سریعتر به مجموعه مخاطبین، احتیاج دارید،که برای ایجاد پیشوند باید وارد قسمت تنظیمات شده ،قسمت مدیریت آیتم ،روی پیشوند مخاطب کلیک کرده و با ثبت عنوان ، حقیقی یا حقوقی بودن، مخاطب را ایجاد کنید. این قسمت شامل دو قسمت برای اضافه کردن پیشوند دلخواه به پیشوندهای پیش‌فرض و یا ویرایش پیشوندهای پیش‌فرض می‌باشد.

گروه مخاطبین :

در هنگام ثبت مخاطب جدید، پیشنهاد می‌شود برای مخاطب، گروه مشخص کنید. شما برای دسترسی بهتر، می‌توانید تعدادی از مخاطبین خود را در گروهی دلخواه قراردهید.این گروه بندی دو امکان دارد:

اول: می توانید بوسیله آن مخاطبین را دسته بندی کرده و بر اساس دسته بندی، آنها را از هم متمایز نمایید.

دوم:بر اساس این دسته بندی می توانید در زمان تعریف عضو جدید سطح دسترسی اعضا را به پرونده مخاطبین را محدود نمایید. مثلا اگر عضو جدید دارید, او به مخاطبین طلایی و اطلاعات آن گروه دسترسی پیدا نکند.

برای آسانی کار می‌توانید پس از گروه‌بندی, مخاطبین را به گروه اضافه کنید.همچنین مشخص کنید که به طور پیش فرض وقتی یک مخاطب ثبت می شود در چه گروه یا گروه هایی قرار گیرد.

پس برای ایجاد گروه باید مراحل زیر را دنبال کنید:

با کلیک بر روی آیتم کنار هر گروه ، مخاطبینی که در آن گروه هستند را  میتوانید مشاهده کنید.

بعد از ایجاد پیشوند و گروه مخاطبین میتوانید به ادامه ثبت مخاطب بپردازید.در اینجا مشخصات کامل آدرس مخاطب را وارد میکنید و بعد از آن وارد صفحه ی بعدی شده و در آن صفحه شما باید حداقل یک شماره تماس از مخاطب خود را وارد کنید.

در آخرین مرحله شما میتوانید با واردکردن توضیحات بیشتر در مورد مخاطب و همچنین در صورت داشتن تصویر از مخاطب آن را ثبت کنید.

خانه درباره ماتماس