ویدئوی نقش های اعضا:

آموزش متنی و تصویری:

در قسمت نقش های اعضا شما میتوانید نقش های ایجاد شده را ویرایش و حتی نقش جدید ایجاد کنید.

22

آموزش متنی و تصویری:

در این قسمت بعد از وارد کردن عنوان نقش میتوانید انتخاب کنید چه دسترسی هایی را در بخش های مختلف به نقش انتخاب شده خود بدهید.

222
33
3
خانه درباره ماتماس