آموزش ویدئویی نمودار تنظیمات:

آموزش متنی و تصویری:

در بخش تنظیمات قسمت نمودار ها شما میتوانید براساس نیاز های خود نمودار های مختلفی را ایجاد کنید.

با وارد کردن عنوان و نوع نمودار لایه های نمودار را ایجاد کنید.

44

در قسمت نمودار هدف شما میتوانید برای کاربران خود هدف و میزان پذیرش تعیین کنید.

1111111111111

با ورود به میزکار قسمت نمودارها میتوانید نمودار های ایجاد کرده را فیلتر و مشاهده کنید.

66
خانه درباره ماتماس