آموزش ویدئویی پیامک اعضا:

آموزش متنی و تصویری:

در این قسمت شما پیام های ارسال شده توسط اعضا را همراه با نام ارسال کننده، گیرنده، تاریخ و حتی متن پیام ارسالی را می توانید مشاهده کنید.

7

همچنین شما امکان ارسال پیامک به صورت تکی را در این بخش دارید.

8
خانه درباره ماتماس